اعتراض کشاورزان در نماز جمعه اصفهان: تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشاورزان معترض در اصفهان به انتقال آب به یزد دقایقی برگزاری نماز جمعه اصفهان را به تاخیر انداختند.