ادامه تظاهرات در عراق و اعتراض به دولتمردان وابسته به ایران

26 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین مركز و جنوب عراق بالا گرفته است. برخی از این اعتراض‌ها نسبت به‌ دولتمردان وابسته‌ به‌ ایران ‌است.