تجمع اعتراضی مغازه داران بازار مبل یافت آباد تهران

14 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از مردم و مغازه داران بازار مبل تهران در یافت‌آباد نیز روز شنبه ۱۳ مرداد دست به تجمع زدند. به نظر میرسد تجمع کنندگان به مشکلات شدید اقتصادی و رکود اعتراض دارند. یکی از معترضان نیز فریاد میزد: همه خسته ایم، همه آزادی می خواهیم.