تشخیص سرطان پروستات به وسیله "ام آر آی"

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه وسیله مطمئنی به حساب می آید سرطان پروستات در حال حاضر فقط با نمونه برداری انجام می شود. یک سلسله مطالعات اخیر پزشکی نشان داده است که "ام آر آی" می تواند در تشخیص سرطان پروستات وسیله مفید و قابل اطمینانی باشد