🔺 جمعه از صدای آمریکا - سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران | فشار حداکثری: شکست یا اهرم فشار؟

30 اردیبهشت 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه ویژه صدای آمریکا:
شامل گفتگوی اختصاصی با مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا
جمعه ۳۱ اردیبهشت، ۱۰ شب به وقت ایران - ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر به وقت واشنگتن