بینندگان برنامه روی‌خط درباره پاسخ‌ نامزدهای انتخابات ایران در مناظره چه فکر می‌کنند

15 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اینجا شما را به شنیدن فشرده ای از پاسخ هائی دعوت می کنم که بینندگان برنامه روی خط به پرسش های این برنامه درباره نقش مناظره ها در انتخابات ریاست جموری ایران داده اند.