پارازیتها مانع پیش بینی توفان شن ماه گذشته تهران شد

31 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان هواشناسی ايران در گزارشی به مجلس اعلام کرد که به دليل پارازيت‌ها نتوانسته توفان خرداد ماه در تهران را پيش‌ بينی کند. عدم پیش بینی سازمان هواشناسی باعث عدم آمادگی و درنتیجه مرگ چند شهروند تهرانی شد .