شاهزاده رضا پهلوی: آنچه در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود انتصابات است و در شان مردم نیست

20 خرداد 1400