دو هفته بعد از مرگ پرینس فاش شد؛ او حامی کودکان بی سرپرست افغان بود

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که دو هفته بعد از درگذشت پرینس، ستاره فقید موسیقی پاپ، هنوز تحقیقات درباره علت مرگ او و همچنین موضوع وارث احتمالی او محل بحث رسانه هاست، روز جمعه فاش شد که او سال ها به کودکان بی سرپرست افغانستان کمک مالی می کرده است.