آزمایشی که با کاشت ابزاری در مغز، اندام های فلج حیوانات را به حرکت درآورد

20 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک تیم بین المللی از دانشمندان، در لوزان سوئیس موفق شد با کاشت آزمایشی یک ابزار در مغز، اندام های فلج را دوباره به حرکت در آورند. این ابزار در مرحله نخست روی ۲ میمون با آسیب نخاعی آزمایش شده و توانسته امواج حرکتی مغز را با دور زدن بخش آسیب دیده نخاع به اندام ها بفرستد. گزارش شیده رضایی