دولت دستور افزایش سی درصدی داد؛ نان چهل درصد گران شد

10 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

از امروز قیمت نان در ایران افزایش یافته است. دولت در ابلاغی خواستار افزایش قیمت نان تا سی درصد شده بود اما گزارش های میدانی از برخی شهرهای ایران حکایت از افزایش چهل درصدی نان می دهد. گزارش آرش سیگارچی