تحولات خاورمیانه در روزنامه های آمریکا و بریتانیا

03 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه های معتبر انگلیسی زبان چاپ بریتانیا و آمریکا رویدادهای جاری در منطقه خاورمیانه بویژه در عراق و سوریه را بررسی کرده اند