بررسی حملات تروریستی پاریس در مطبوعات انگلیسی زبان

25 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو روزنامه انگلیسی زبان در مقالات روز دوشنبه ۱۶ نوامبر خود به بررسی حوادث تروریستی در پاریس و تاثیر آن بر روند پذیرش مهاجران پرداخته‌اند.