بحران غزه از نگاه روزنامه های آمریکا

13 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران غزه ۲۷ روز را پشت سرگذاشت و هنوز نشانه ای از توقف جنگ به چشم نمی خورد. روزنامه های معتبر آمریکا بحران را از زاویه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند