بازتاب درخواست برای لغو ممنوع الخروجی جعفر پناهی، در نشریات انگلیسی زبان

25 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مبارزات زنان ایرانی با حجاب اجباری و دعوت جشنواره کن از فیلمساز ایرانی ممنوع الخروج موضوع دو مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.