بازتاب منع موقت ورود ایرانیان به آمریکا در رسانه های جهان

18 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ابهام در سرنوشت ایرانیانی که با ویزای معتبر عازم آمریکا هستند موضوع سه گزارش در رسانه های آمریکایی است. برادران علایی، پیشگامان مداوای بیماری ایدز در ایران، دو نقاش ایرانی مقیم آمریکا، و مسئولین دانشگاه بافالو، نگران سرنوشت ایرانیانی هستند که ممکن است از سفرشان به آمریکا جلوگیری شود.