مذاکرات اتمی در مطبوعات آمریکا

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با نزديک شدن ضرب‌الاجل مذاکرات اتمی شش قدرت جهانی با ايران، بر سر برنامه اتمی تهران، رسانه های آمريکايی به تحليل جوانب گوناگون اين معاهده و ضرر و زيان هر طرف و برندگان و بازندگان منطقه‌ای آن پرداختند.