بررسی نظرات مخالفان و موافقان توافق اتمی ایران در رسانه های انگلیسی زبان

08 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنابر همه پرسی اخير شبکه سی ان ان ۵۲ درصد آمريکائيان مخالف توافق‌نامه اتمی و ۴۴ درصد موافق آن هستند. رسانه‌های انگليسی زبان در ادامه پوشش خبرهای مربوط به توافق‌نامه اتمی شش قدرت جهانی با ايران استدلالهای مخالفان و موافقان توافق‌نامه اتمی را شکافته و پاسخ‌هايی برای ايرادات مطرح شده می‌دهند.