ابعادی جدید در مخالفت با قرارداد بوئینگ آمریکا با ایران

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قرارداد شرکت آمریکائی هواپیما سازی بوئینگ با ایران موضوع مورد بحث دو روزنامه وال ستریت ژورنال، شیکاگو تریبیون، و مجله «نیو آمریکن» است.