بررسی مسائل ایران در دو نشریه آمریکایی

04 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو نشریه آمریکایی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، و تاثیر توافق هسته ای بر نادیده گرفتن انواع فساد و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده اند.