ایران پس از توافق جامع، در روزنامه های انگلیسی زبان

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز پنج‌شنبه ۱۶ آوریل نشریات انگلیسی زبان به گمان زنی درمورد برنامه های احتمالی ایران پس از توافق جامع اتمی و لغو احتمالی تحریم ها و توانایی‌های ایران در اجرای حملات سایبری پرداختند.