مرور نشریات آمریکایی: ماکت تاسیسات اتمی ایران در ایالت تنسی

02 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای نوشته آمریکا در یک سایت آزمایشگاه اتمی در ایالت تنسی، نمونه ای مشابه از تاسیسات اتمی ایران، با استفاده از سانتریفیوژهایی که یک دهه پیش از لیبی خارج شد و تعدادی سانتریفیوژ که صرفا برای این هدف ساخته شده، برپا کرده است.