مرور نشریات آمریکایی: ماکت تاسیسات اتمی ایران در ایالت تنسی

22 آوریل 2015
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای نوشته آمریکا در یک سایت آزمایشگاه اتمی در ایالت تنسی، نمونه ای مشابه از تاسیسات اتمی ایران، با استفاده از سانتریفیوژهایی که یک دهه پیش از لیبی خارج شد و تعدادی سانتریفیوژ که صرفا برای این هدف ساخته شده، برپا کرده است.