دیدگاه موافقین و منتقدین آمریکایی درباره توافق جامع اتمی

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو های اتمی ایران در وین، پس از دستیابی به چارچوب توافق اتمی در حال برگزاری است، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی پیرامون این توافق در نشریات بین المللی وجود دارد