بازتاب برنامه هسته ای ایران در رسانه های آمریکا

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه های امروز آمریکا همچنان برنامه هسته ای ایران و رسیدن به توافق جامع هسته ای را برسی کرده اند.