میارزه زنان ایران برای حضور در سکوهای ورزشگاهها

29 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مروری بر روزنامه های انگلیسی زبان در مورد کشمکش بین تندروها و بانوان ایرانی برای حضور در سکوهای ورزشگاهها و تسهیلات در قراردادهای انرژی ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی. گزارش فرهاد پولادی را با همکارم فرهاد پولادی دنبال می کنیم.