تاثیر فتوای مغایرت اسلام با تسلیحات اتمی رهبر جمهوری اسلامی ایران بر گفتگوهای اتمی

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت معین شده گفتگوهای اتمی در نهم تیرماه مطالب نشریات را درباره؛ تاثیر فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مغایرت اسلام با تسلیحات اتمی بر گفتگوهای اتمی و انتشار کتابی از سفیر سابق اسرائیل در آمریکا در انتقاد از توافق اتمی را میخوانیم.گزارش فرهاد پولادی