نحوه بازاجرای تحریمها اعمال شده علیه تهران

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقالات نشریات آمریکایی امروز را با توجه به اینکه تا مهلت دستیابی به توافق جامع اتمی فقط پنج روز باقی مانده است، به مطالبی درباره توافق در حال شکلگیری بویژه درباره نحوه بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت تخطی ایران از مفادتوافق جامع اتمی اختصاص داده ایم. گزارش فرهاد پولادی