سیاست دو پهلو آیت الله خامنه ای در مورد برنامه هسته ای

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنان پر از ابهام آیت الله خامنه ای در مورد برنامه هسته ای و نیز علل تاریخی روی آوردن ایران به برنامه بحث انگیز هسته ای موضوع بحث دو مقاله بلند از نشریه های معتبر آمریکاست.