ایران در مطبوعات جهان

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آینده توافق احتمالی ایران و ۶ قدرت جهانی برسر برنامه هسته ای، مساله بازار نفت ایران، و شکاف و اختلاف در ایران در مساله هسته ای در روز نامه های انگلیسی زبان مورد بحث قرار گرفته است.