منتقدان توافق اتمی با ایران از وضعیت جاری خرسندند

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رسانه‌های امروز آمريکايی در ادامه پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات اتمی می گويند برخی از منتقدان توافق اوليه با تهران از وضعيت جاری خرسند بوده و آن را به نفع آمريکا می‌دانند.