ادامه پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات اتمی در رسانه های آمریکا

31 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه‌های امروز آمريکايی در ادامه پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات اتمی می گويند نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه ممکن است وعده برهم زدن توافق اتمی را بدهند اما در صورت پيروزی در انتخابات سال ۲۰۱۶ هم نخواهند توانست جلوی آن را بگيرند.