مخالفان به حملات خود به توافقنامه می افزايند

01 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه پوشش خبرهای مربوط به توافقنامه اتمی شش قدرت جهانی با ايران توسط رسانه های آمريکا، روز پنج‌شنبه مخالفان بر شدت حملات خود افزودند.