واکنش روزنامه های انگلیسی زبان به بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران

01 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقالات روزنامه انگلیسی زبان امروز به دو موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران و آخرین برآوردهای بررسی توافق جامع اتمی ایران در کنگره آمریکا گزارش فرهاد پولادی