بررسی مقالات مطبوعات انگلیسی زبان که به ابعاد مختلف توافق هسته ای پرداخته اند

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محتوای مقالات امروز در نشریات آمریکایی و بریتانیایی توافق جامع اتمی ایران با جامعه جهانی را از زوایای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. گزارش از فرهاد پولادی