شکاف در جامعه کليميان آمريکا بر اثر توافق اتمی با ايران

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه‌های انگليسی زبان امروز به شکاف در جامعه کليميان آمريکا بر اثر توافق اتمی با ايران پرداخته و گزينه های پيش روی اسرائيل را در برابر اين تحول عظيم در رويکرد سياست خارجی آمريکا مورد بررسی قرار داده‌اند.