بی‌سابقه بودن بازی‌های جناحی در آمريکا بر سر توافق اتمی با ايران

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه‌های امروز آمريکايی هشدار می‌دهند که بحث‌های تند و شديدی از اين هفته بر سر توافق اتمی با ايران در کنگره شروع خواهد شد و اين بحث‌ها شديدا جناحی بوده و از اين نظر در تاريخ آمريکا کم‌سابقه بوده است.