سايه ترديدی که رد سازش با آمريکا توسط خامنه‌ای بر توافق اتمی انداخت

18 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رسانه‌های امروز آمريکايی در ادامه پوشش خبرهای مربوط به مباحثات کنگره درباره توافق اتمی با ايران همچنين سخنان رهبر جمهوری اسلامی آيران را بازتاب داده و آن را فرصتی برای منتقدان توافق قلمداد کردند.