توافق اتمی به مثابه يک قمار ديپلماتيک بزرگ

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه‌های آمريکايی امروز نظر دو تن از خبرنگاران برجسته و صاحب‌نظر در امور خاورميانه را پيرامون دستآوردهای هر يک از بازيگران سياسی در قمار ديپلماتيک بزرگ بر سر توافق اتمی با ايران انعکاس دادند.