احتمال شرکت حسن خمينی در انتخابات خبرگان

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشاره حسن خمينی به تمايل به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از يک طرف و مروری بر اهداف ايران و روسيه از بسط نفوذ در سوريه از جمله مسايلی است که رسانه‌های انگليسی زبان امروز آن را پوشش دادند.