بانک استاندارد چارترد بار دیگر زیر ذره بین مقامات آمریکایی قرار گرفت

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمريکا، وزارت دادگستری، دادستان منطقه منهتن، بانک مرکزی ايالات متحده، وزارت خدمات مالی ايالت نیویورک و اخیرا دفتر دادستان کل نیویورک، در حال رسيدگی به پرونده يک بانک بريتانيايی هستند که گفته می‌شود پيش از اين نزديک به يک ميليارد دلار بابت نقض تحريم‌های ايران جريمه پرداخت کرده بود.