چشم‌انداز جایگزينی اروپا با چين به عنوان شريک عمده اقتصادی

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ارتباط با روی‌دادهای ايران، رسانه‌های آمريکايی امروز به آينده روابط تهران با پکن و چشم انداز جانشينی چين با اروپا به عنوان شريک عمده تجاری پرداخته و استراتژی ايران در عراق را عاری از تمرکز ارزيابی کرده اند.