عملیات روسیه در سوریه و روابط ایران و آمریکا در رسانه‌های انگلیسی زبان

09 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مداخله مستقیم نظامی روسیه در سوریه به طرفداری از بشار اسد، بحران انسانی خاور میانه بر اثر جنگ‌های داخلی، و چشم انداز عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا، در رسانه های انگلیسی زبان امروز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.