کری و ظريف نامزدان دريافت صلح نوبل

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک موسسه سوئدی جان کری و محمد جواد ظريف، وزرای امور خارجه آمريکا و ايران، را برای دريافت جايزه صلح نوبل نامزد کرده است. اين امر موجب دور جديدی از انتقادات به توافق اتمی از جانب محافظه‌کاران آمريکا شده است.