مناسبات ايران و آمريکا پس از توافق اتمی

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناسبات ايران و آمريکا پس از توافق اتمی، علل عدم اطمينان دو جانبه و راهکارهای پيشنهادی برای بهبود آن، از جمله مطالبی است که رسانه‌های آمريکايی امروز آن را انعکاس دادند.