ادامه سياست جنگ نيابتی از سوی ايران

16 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دخالت روسيه در سوريه و گزينه‌های پيش روی رئيس جمهوری آمريکا و ادامه سياست جنگ نيابتی از سوی ايران، عليرغم تعهداتی که در توافق اتمی سپرده است، از جمله گزارش‌هايی است که امروز رسانه‌های انگليسی زبان انعکاس دادند.