وضعیت فروغی و همکاری ایران و آژانس در رسانه‌های انگلیسی زبان

23 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت یک شهروند بریتانیایی ایرانی‌تبار که در اوین زندانی است، و همچنین تازه ترین تحولات در ارتباط با همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، از موضوعات مورد بررسی برخی رسانه‌های انگلیسی زبان امروز است.