توافق‌نامه اتمی وارد مرحله اجرايی می‌شود

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهميت روز يکشنبه برای لغو شدن تحريم‌های ايران و هزينه‌هايی که ايالات متحده آمريکا برای دستيابی به توافق اتمی با ايران می‌پردازد امروز در صدر گزارشات رسانه‌های آمريکايی بودند.