نفوذ رشد يابنده ايران در منطقه و جايگاه مناسب آمريکا در تاريخ

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نفوذ رشد يابنده ايران در منطقه در آستانه بازپس‌گيری حلب و لزوم دفاع کنگره از حقوق بشر در ايران از جمله مواردی است که در روز چهارشنبه در رسانه‌های آمريکايی انعکاس يافت.