قطع کمک مالی آمريکا به عراق

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قطع کمک مالی آمريکا به عراق از ترس انتقال آن به بانک‌های ايران و جيب داعش و دشواری‌های مهاجران افغانی در مرز ايران و ترکيه از جمله موضوعاتی است که رسانه‌های آمريکايی امروز به آن پرداختند.