موانع سرراه باز کردن فضای سياسی جامعه ايران

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش های دولت روحانی برای باز کردن فضای سياسی جامعه و موانع سرراه آن، و همچنين برنامه های ايران برای سوريه پس از خاتمه جنگ از جمله مسايلی است که رسانه های آمريکايی به آن پرداخته اند.